Przyroda 09 i 16/12/2017


156

Temat: Chmury ( strona w  podręczniku 111-112)

  • Jak powstają chmury?\
Słońce nagrzewa powierzchnię Ziemi oraz zalegające nad nią powietrze, powietrze to jest nasycone parą wodną, ciepłe powietrze wraz z parą wodną unosi się do góry. W miarę wzrostu wysokości powietrze się ochładza, para wodna się skrapla i powstają chmury. Chmury zbudowane być mogą z bardzo małych mikroskopijnych kropelek wody lub kryształów lodu lub część chmury położona niżej zbudowana być może z kropelek wody a górna  z kryształów lodu. Chmury położone nisko zbudowane są tylko z kropelek wody, im chmura wyżej położona tym para wodna zawarta w chmurze zamienia się w lód.
  • Jakie są rodzaje chmur?
Tak naprawdę to podziałów chmur jest kilka, mogą różnić się kształtem, wysokością występowania, budową. Ogólnie wyróżniamy główne trzy rodzaje chmur:
  1. Chmury pierzaste
  2. Chmury kłębiaste
  3. Chmury warstwowe
Pewnym wyjątkiem są mocno pionowo rozbudowane chmury burzowe, mogą mieć nawet kilka kilometrów wysokości. Chmury te to typowy przykład takich chmur które u podstawy zbudowane są z kropelek wody a im wyżej woda zamieniana jest w kryształki lodu.
  • Ważnym pojęciem dotyczącym chmur jest zachmurzenie.
Zachmurzenie to stopień pokrycia nieba przez chmury. Mamy  dwa rodzaje zachmurzenia całkowite i częściowe ( duże, umiarkowane, małe), mamy również brak zachmurzenia kiedy na niebie nie ma ani jednej chmurki.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń strona 51, zad.1,2,3