Piękno jest wszędzie – przebieg zajęć z dnia 4.11.


201

Przebieg zajęć:
1. Powitanie dzieci.
2. Sprawdzenie i ocena pracy domowej (mój jadłospis).
3. Przypomnienie i utrwalenie poznanych dotąd liter (o,a), zabawa oraz ćwiczenie 1,2 str. 47.
4. „Skarby mojej mamy” – słuchanie wiersza, rozmowa na jego temat, zapoznanie z graficznym zapisem litery „m, M”, ćwiczenie 2 str. 48.
5. Serce dla mamy – ćwiczenia graficzne (1 str.49).
6. M jak Marek, m jak miś – ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej.
7. „Nasz kundelek„- słuchanie wiersza J. Czarnockiego i analiza treści.
7. Wykonanie ćwiczeń 1 str.50, 1,2 str.51.
8. Moja ulubiona zabawka – doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami na dany temat.

  • Praca domowa na 11.11
  • Założę teczkę / skoroszyt na karty pracy.
  • Mały zeszyt do kaligrafii – literka M,m.

Proszę również, aby dzieci przyniosły:

  • kartkę z bloku rysunkowego lub technicznego,
  • klej,
  • kartę nr 5 z Teczki małego artysty,
  • wycięte elementy mapy Polski z Pomocy dydaktycznych str. 21.

Pozdrawiam

Marzena