Piękno jest wszędzie , 4.11.2017


181

Przebieg zajęć

  • “Skarby mojej mamy” słuchanie wiersza i rozmowa na jego temat
  • “Serce dla mamy” ćwiczenia graficzne s, 49
  • “M-jak Marek, m-jak mis” ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej
  • “Nasz kundelek” słuchanie wiersza i analiza jego treści
  • “Brzydkie kaczątko” słuchanie baśni H,Ch Andersena.
  • “Dziwny ogród” oglądanie i omawianie reprodukcji obrazu
  • “W pracowni malarskiej” opowiadanie nauczyciela połączone z prezentacja akcesoriów potrzebnych malarzowi
  • “Piramida- jeden z cudów świata” pokaz zdjęć i rozmowa na temat starożytnego Egiptu i jego budowli
  • “Z ilu bloków jest zbudowana piramida ” przeliczanie elementów , s 53
  • “Na lewo na prawo ” ćwiczenie orientacji przestrzennej s, 54.

Na następne zajęcia, Karta pracy nr 1, mój pierwszy zeszyt, Teczka małego artysty , karta nr 5, Karta nr 21 z  Pomocy dydaktycznych (proszę żeby dzieci wycięły elementy w domu). 2 białe lub kolorowe kartki, klej. 

Mariola Bondarow