Oznaki wiosny – przebieg zajęć z 7.04


113

Przebieg zajęć:

 1. Prognoza pogody – wysłuchanie wiersza- ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej – ćw. 1.2 s. 63;
 2. Kwiecień plecień – zapoznanie dzieci z przysłowiem oraz rozwiązywanie zagadek słownych;
 3. Gdzie jest literka „Ł” – ćw. 1 s. 64;
 4. Powroty ptaków – omówienie wyglądu ptaków przylatujących na wiosnę do Polski – bociany, jaskółki oraz skowronki, oraz sposobu budowania gniazd – ćw. 1 s. 65;
 5. Wiosna w rodzinie bocianiej – historyjka obrazkowa – opowiadanie historyjki ze zwróceniem uwagi na prawidłowe budowanie zdań – ćw. 1 s. 66;
 6. Kolorowe gąsienice – dzieci odczytują zapisany na gąsienicach rytm z figur geometrycznych, dorysowuja brakujące elementy zachowując rytm – ćw. 1,2 s. 67;
 7. Z nasionka i cebulki – rozmowa kierowana dot. etapów rozwoju rośliny – ćw. 1,2 s. 68;
 8. Mniej czy więcej – zabawa dydaktyczna – ćw. 1,2 s. 69;
 9. Miś na huśtawce – ćwiczenie spostrzegawczości – ćw. 1 s. 70;
 10. Przedstawienie – odczytanie wiersza M. Strzałkowskiej, rozmowa na temat konieczności sortowania odpadów;
 11. Umiem segregować – utrwalenie umiejętności segregowania odpadów zgodnie z oznaczeniem pojemników. Rozpoznawanie znaku „recykling” – ćw. 1 s. 71.

Zadanie domowe

 1. Proszę uzupełnić zeszyt do kaligrafii w zakresie literki „Ł:
 2. ćw. 1,2 s. 72;
 3. Zaprojektuj plakat ekologiczny z wykorzystaniem karty nr 16 z Teczki Małego Artysty.
 4. Na następne zajęcia proszę przynieść Kart Pracy – ćwiczenia część 3 do sprawdzenia oraz część 4.