Owoce, jarzynki-kolorowe witaminki. 28.10.2017


241

Przebieg zajęć

  • “Owoc czy warzywo” wykonanie ćwiczenia na karcie pracy s , 38
  • “Dbamy o zdrowie” słuchanie wiersza, analiza treści
  • “Piramida żywienia” omówienie planszy dydaktycznej
  • “Zdrowe czy nie ” wykonanie ćwiczenia w klasyfikowaniu produktów ze względu na wartości odżywcze
  • “Jan Brzechwa” wesoły poeta , słuchanie rożnych wierszy o owocach i warzywach
  • “Jak zrobić sok pomidorowy” omówienie historyjki obrazkowej przedstawiającej kolejne etapy powstawania soku pomidorowego
  • “Słodki-kwaśny” zabawa dydaktyczna, analiza i synteza słuchowa wyrazów
  • “Czerwony kapturek” , historyjka obrazowa
  • ćw. 1,2, s 38, 1 s. 39, 1, s 40, 1 s. 41, 1 s. 46, 1 s. 47

Na następne zajęcia, Karta pracy nr 1, mój pierwszy zeszyt (przypominam powinna być zrobiona strona 3,7,8)

Mariola Bondarow