“Oblicza sztuki” 24.02.2018


185

Przebieg zajęć

  • “Kwiatowe literki” wykonanie ćwiczenia na karcie pracy , s. 30
  • “Florentynka urządza przedstawienie” słuchanie opowiadania
  • “Teatralne balony” wykonanie ćwiczenia na karcie pracy, s. 33
  • “Mniej, więcej , tyle samo” ćwiczenia matematyczne
  • “Zaszyfrowany wyraz” ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej
  • “Godziny na zegarze” wysłuchanie wiersza, identyfikowanie litery “g” w tekście , analiza głoskowa wyrazów
  • “Jedwabne jezioro” słuchanie wiersza , identyfikowanie litery “j” w tekście .

Praca domowa, proszę aby dzieci uzupełniły zeszyt do kaligrafii, (g,j)

Na następne zajęcia , karta pracy nr 3, mój pierwszy zeszyt, Teczka małego artysty karta nr 13, kolorowa kartka, klej.

Mariola Bondarow