NIESIEMY POMOC INNYM – przebieg zajęć z dn. 10.03


113

I. CZYTAMY ZE ZROZUMIENIEM

  1. Samodzielne czytanie ze zrozumieniem – na ocenę.

JESTEŚMY RYCERZAMI KUCHENNEGO STOŁU

  1. Wiersz Ewy Skarżyńskiej „Rycerze kuchennego stołu” s. 14 – omówienie; pomoc rodzicom; nazwy czynności.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2(w zeszycie), 3 s. 25;
  3. Zasada ortograficzna „rz” wymienne na „r” oraz wyrazy zakończone na “-arz”, “-erz” – ćw. 4 s. 26.

III. MAMY ZŁOTE RĘCE I ZŁOTE SERCA

  1. Wiersz „Nie bądźcie smutni” s. 15 – omówienie; co to znaczy, że każdy ma swoje szczęście?,  w czym odnajdujemy szczęście i radość?
  2.  Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 27. Zasada – „nie” z przymiotnikami piszemy łącznie; ćw. 3 s.27.

Praca domowa

zapiszę do zeszytu notatkę ze s. 27 “To ważne”;

– ćw. 1, 2, 3 s. 30.

Pozdrawiam,

Arletta K.