Niesiemy pomoc innym – przebieg zajęć z 10.03.


136

Przebieg zajęć:

I. Powtórzenie wiadomości dot. rzeczownika.

II. JESTEŚMY RYCERZAMI KUCHENNEGO STOŁU

  1. Wiersz Ewy Skarżyńskiej „Rycerze kuchennego stołu” s. 14 – omówienie; pomoc rodzicom; nazwy czynności.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2(w zeszycie) oraz ćw. 5 s. 26.
  3. Zasada ortograficzna „rz” wymienne na „r” oraz wyrazy zakończone na “-arz”, “-erz” / ćw. 4 s. 26.

III. MAMY ZŁOTE RĘCE I ZŁOTE SERCA

  1. Wiersz „Nie bądźcie smutni” s. 15 – omówienie; co to znaczy, że każdy ma swoje szczęście?,  w czym odnajdujemy szczęście i radość?
  2.  Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2, 3 s. 27. / Zasada – „nie” z przymiotnikami piszemy łącznie; zapisanie notatki do zeszytu. / oraz ćw. 4 s. 28.

 

Praca domowa

  • Sprawdzam, co potrafię – ćw. 1.2.3 s. 30

Na zajęcia 7 kwietnia proszę przeczytać lekturę H. Ch. Andersena „Calineczka” ( link do baśni:  http://zdrowedzieci.pl/pdf/bajki/Calineczka_Hans_Christian_Andersen.pdf )

Bardzo proszę, aby dzieci SAME przeczytały bajkę – 6 stron – wiem, że potrafią :).

 

Pozdrawiam

Marzena