NIESIEMY POMOC INNYM 10.03.


211

I. JESTEŚMY RYCERZAMI KUCHENNEGO STOŁU

  1. Słuchanie wiersza Ewy Skarżyńskiej „Rycerze kuchennego stołu” (podręcznik s. 14) – omówienie; pomoc rodzicom; nazwy czynności.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 25.
  3. Zasada ortograficzna „rz” wymienne na „r” oraz wyrazy zakończone na “-arz”, “-erz” -ćw. 4 s. 26. Zapisanie notatki do zeszytu.

II. MAMY ZŁOTE RĘCE I ZŁOTE SERCA

  1. Czytanie wiersza „Nie bądźcie smutni” (podręcznik s. 15) – omówienie. Co to znaczy, że każdy ma swoje szczęście? W czym odnajdujemy szczęście i radość?
  2.  Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2, 3 s. 27, ćw. 1 s. 30. Zasada – „nie” z przymiotnikami piszemy łącznie.

III. KAPRYSY MARCOWEJ POGODY

  1. Czytanie wiersza “List od Marca” Barbary Lewandowskiej (podręcznik s. 32) – omówienie; Jakie dary chce nam przynieść miesiąc Marzec?, marcowa pogoda; wyjaśnienie powiedzenia “W marcu jak w garncu”.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 2 s. 52, ćw. 5 s. 53, ćw. 7 s. 54.

 

Praca domowa: Ćw. 2 s. 25, ćw. 2 s. 30, uzupełnienie karty pracy (przeczytanie tekstu, udzielenie odpowiedzi na pytania). Dla chętnych: ćw. 3 s. 25.

Na następnych zajęciach sprawdzę umiejętność czytania ze zrozumieniem (5 pytań do krótkiego tekstu).

Na zajęcia 7 kwietnia proszę przeczytać lekturę H. Ch. Andersena “Calineczka” ( link do baśni: http://zdrowedzieci.pl/pdf/bajki/Calineczka_Hans_Christian_Andersen.pdf )