NASZA HISTORIA 11.11.


198

Przebieg zajęć:

I. POLSKA TO NASZA OJCZYZNA

  1. Słuchanie tekstu „Co się wydarzyło 11 listopada?” (podręcznik s. 58) – omówienie wydarzeń 11 listopada, zwrócenie uwagi na ilustracje pod tekstem, wymienienie polskich symboli narodowych.
  2. Omówienie wyglądu mapy, flagi i godła Polski.
  3. Praca w ćwiczeniach: ćw. 4, 5 s. 98, ćw. 1 s. 101.
  4. Prezentacja rekwizytów i pamiątek przyniesionych przez dzieci.
  5. Czytanie legendy “Jak powstało Gniezno?” (podręcznik. str. 57) – omówienie; wymienienie trzech kolejnych stolic Polski.
  6. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 99.

 

Praca domowa: ćw. 2 s. 99, ćw. 3 s. 100, karta pracy, nauczyć się opowiadać historię powstania Gniezna na 25.11.

UWAGA! Na kolejnych zajęciach dzieci napiszą test ze znajomości lektury “Szewczyk Dratewka”.

Na ostatnich zajęciach dzieci były w bibliotece i wypożyczały książki. Kolejna wizyta w bibliotece 09.12.