Moje zainteresowania – świat dinozaurów i smoków – przebieg zajęć z 25.11.


177

Przebieg zajęć:

  1. Zbuntowane E – słuchanie wiersza, zapoznanie z graficznym zapisem litery E – ćw. 1,2, s. 37;
  2. Jaka głoska? – ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów – ćw. 1 s.38, ćw. 1 s.18;
  3. Archeolog – badacz minionych epok – Scenariusz zajęć s.24- rozmowa na temat dinozaurów i pracy archeologa;
  4. Dinozaury – dawne gady – łączenie w pary dinozaurów i podobnych do nich zwierząt – ćw, 1 s 20, ćw. 1,2 s. 21;
  5. Bobasek – mały smok – słuchanie tekstu, zastępowanie obrazków słowami, doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami– s. 22-23;
  6. Czego jest pięć – słuchanie wiersza i poznanie zapisu graficznego cyfry 5 – ćw. 1,2 s. 24;
  7. Rycerz i smok – praca plastyczna puzzle – Pomoce dydaktyczne – karta nr 5.

Zadanie domowe:

  • ćw. 1,2 str. 25
  • uzupełnij zeszyt do kaligrafii do literki E włącznie.

Mikołajki klasowe odbędą się w sobotę 9 grudnia.  (cena upominku 1000 isk)

Pozdrawiam,

Marzena