Mój rodzinny dom – przebieg zajęć z dn. 28.10


212

Wprowadzenie głoski d, D na podstawie wyrazów „dom” i „Adam”.

 • rozmowa na temat domu – jaki jest nasz dom, dlaczego lubimy w nim przebywać etc.;
 • rozmowa na temat domu przedstawionego na ilustracji w podręczniku s. 26; tekst pod ilustracją – omówienie;
 • wprowadzenie głoski – prezentacja litery, ćwiczenia w pisaniu;
 • wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się na da- do-;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2, 3 s. 42 oraz ćw. 4, 5 s. 43.

Wprowadzenie głoski y na podstawie wyrazu „domy”.

 • zwrócenie uwagi na fakt, że nowo poznana głoska występuje na końcu wyrazu podstawowego;
 • prezentacja litery;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 11, 12 i 13 s. 45.

Ćwiczenia utrwalające –  ćw. 1, 2 s. 46.

Praca domowa

 • dokończę ćw. 3  s. 46;
 • zrobię ćw. 4 s.46;
 • nauczę się czytać tekstów ze s. 26 i 27;
 • uzupełnię zeszyt do kaligrafii o nowo poznane głoski.

Byliśmy w bibliotece część dzieci wymieniła wypożyczone książki. Kolejna wizyta w bibliotece 11.11.

Na zajęcia 04.11 proszę, żeby dzieci przyniosły podręcznik, ćwiczenia cz.1, piórnik.

Pozdrawiam,

Arletta K.