MÓJ DOBRY DZIEŃ – przebieg zajęć z dn. 25.11


221

CO SŁYCHAĆ U ZWIERZĄT?

  1. Rozmowa na temat wyglądu zimowych sypialni zwierząt – tekst „Zimowe sypialnie zwierząt” podr. s. 72 – omówienie.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 25, ćw. 3, 4 s. 26.

MÓJ DOBRY DZIEŃ

  1. Czytanie tekstu Ewy Skarżyńskiej „Bajka” s. 74- rozmowa na temat tekstu; ocena zachowania chłopca.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 38. Zwrócenie uwagi na fakt, że rzeczowniki występują w liczbie pojedynczej lub w liczbie mnogiej – podawanie przykładów.
  3. Zapisanie tematu lekcji: Mój dobry dzień;
  4. Zapisanie do zeszytu notatki TO WAŻNE! s. 38;
  5. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 40 oraz ćw. 3 s. 41.

Praca domowa

Napiszę w zeszycie pięć dowolnych rzeczowników w liczbie pojedynczej i mnogiej.

 

Na zajęcia 09.12 proszę, żeby dzieci przyniosły ćwiczenie cz.2, podręcznik, książki z biblioteki oraz upominki mikołajkowe. Poniżej wyniki losowania 🙂

Barwiak Pola  wylosowała Zofię Dreksę

Bodus Maja wylosowała Konrada Trzcińskiego

Antoni Cabaj wylosował Klaudię Wiśniewską

Patrycja Dobrenko wylosowała Maję Bodus

Zofia Dreksa wylosowała Patrycję Dobrenko

Kamil Jasielski wylosował Natalię Roszkowską

Natalia Roszkowska wylosowała Antoniego Cabaj

Słomka Filip wylosował Kamila Jasielskiego

Trzciński Konrad wylosował Filipa Słomkę

Wiśniewska Klaudia wylosowała Polę Barwiak

Pozdrawiam serdecznie,

Arletta K.