Mój dobry dzień – przebieg zajęć z 18.11


190

Przebieg zajęc

I. MÓJ DOBRY DZIEŃ

  1. Czytanie tekstu Ewy Skarżyńskiej „Bajka” s. 74- rozmowa na temat tekstu; ocena zachowania chłopca;
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 38 oraz ćw.  3 s. 39. Zwrócenie uwagi na fakt, że rzeczowniki występują w liczbie pojedynczej lub w liczbie mnogiej – podawanie przykładów. Zapisanie notatki TO WAŻNE do zeszytu – s. 38  ćwiczeń;
  3. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 40 oraz ćw. 3 s. 41.

II. JAK NAS WIDZĄ INNI?

  1. Czytanie wiersza pt. “Magiczne lustro” Czesława Janczarskiego str. 75- rozmowa na temat oceniania innych;
  2. Praca w ćwiczeniach ćw. 1 i 2 str. 42 lub ćw. 4 s. 41 – do wyboru.

III. ODWIEDZAMY SZKOLNĄ BIBLIOTEKĘ

  1. Czytanie wiersza pt. “Książka” Edwarda Szymańskiego Janczarskiego str.78; omówienie ilustracji ze str. 79. Rozmowa na temat biblioteki i książek? Czy odwiedzamy bibliotekę? Czy warto czytać książki? Jakie książki lubimy?
  2. Praca w ćwiczeniach ćw. 2 str. 47.

Praca domowa

– ćw. 2 s. 40;

– ćw. 3 s. 48;

– przeczytać jeszcze raz opowiadanie o Szewczyku Dratewce 🙂

– zabrać ze sobą książkę z biblioteki – będziemy wymieniać :).

W dniu 25.11 o godz. 9.15 zapraszam Rodziców na krótkie spotkanie w sali 215 🙂