Mierzymy czas – przebieg zajęć z 13.01


160

Przebieg zajęć:

 1. Choinka z lasu – słuchanie wiersza, poznanie graficznego zapisu litery L;
 2. L jak las – szukaj nas – ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej wyrazów– ćw. 1,2 s.42, ćw. 1 s 43;
 3. Szóstka – oszustka – słuchanie wiersza, zabawa słowna – rysowaie cyfry sześć po śladzie  – ćw. 2 s. 44, ćw. 1 s. 45;
 4. Zegary i zegarki dawniej i dziś – demonstrowanie ilustracji różnych zegarów, rozmowa na temat ich zastosowania
 5. Dobre rady – słuchanie opowiadania, wypowiedzi dzieci– s. 48-49
 6. Dzień i noc – słuchanie wiersza J. Pauzińskiej „Późną nocą” – rozmowa na temat czynności wykonywanych podczas dnia i nocy
 7. Pory dnia i nocy – łączenie obrazków z symbolami pory dnia i nocy – ćw. 1 s. 50;
 8. Cztery pory roku – wskazywanie zjawisk charakterystycznych dla danej pory roku
 9. Barwne pory roku – ćw. 2 s. 51;
 10. Jaka to pora roku – ćwiczenie spostrzegawczości – ćw, 1 s. 52.

Zadanie domowe:

 1. uzupełnić zeszyt do kaligrafii literka L
 2. ćw. 1, 2 s. 47
 3. Drzewo w różnych porach roku – praca plastyczna – karta nr 9 z Teczki Małego Artysty – dla chętnych dzieci :).

Na następne zajęcia proszę aby dzieci przyniosły ze sobą kartę nr 10 z Teczki Małego Artysty