Miasta Polski – przebieg zajęć z 28.04


91

Przebieg zajęć:

I. MIASTA POLSKI

  1. Wiersz Jana Brzechwy “Siedmiomilowe buty” s. 88/89 – omówienie; kłopoty Michała gdy założył nowe buty, różne miasta Polski.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 64 oraz ćw. 4 s. 65.

II. PISZEMY LISTY

  1. Wiersz “Kot czy kod?” Haliny Szayerowej s. 92 – omówienie; nadawca i adresat listu, jak powinna wyglądać koperta przed wysłaniem listu, budowa listu, nasz adres.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 76, ćw. 4, 5 s. 77 oraz ćw. 2 s. 101.
  3. Skróty – omówienie kiedy stawiamy kropkę, a kiedy nie, np. numer – nr, kolega – kol.

III. MUZYKA ŁAGODZI OBYCZAJE

  1. Słuchanie wiersza “Pan Tralaliński” Juliana Tuwima – omówienie treści;
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1,3 s.62 oraz ćw. 4 s.63.