Maj wokół nas – przebieg zajęć z 5.05


97

Przebieg zajęć:

I. POZNAJEMY RÓŻNE KWIATY

 1. Poznajemy różne kwiaty – tekst Hanny Zdzitowieckiej “Tulipany i… tulipany” s. 78 – omówienie treści; skąd się wzięły różne odmiany tulipanów?, wygląd tulipanów, inne wiosenne kwiaty kwitnące wiosną w ogrodach, na łąkach i w parkach.
 2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 43.
 3. Przymiotniki i rzeczowniki występują w liczbie pojedynczej w trzech rodzajach: rodzaj męski (ten), rodzaj żeński (ta), rodzaj nijaki (to) –  przypomnienie.
 4. Praca w ćwiczeniach: ćw. 3, 4 s. 44.

II. MAJOWA ŁĄKA I JEJ MIESZKAŃCY

 1. Wysłuchanie wiersza M. Buczkównej “Rano na łące” s. 79 – rozmowa z dziećmi na temat jakie rośliny i zwierzęta są “mieszkańcami” łąki i w jaki sposób można wykorzystywać zasoby łąki.
 2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 45 oraz 3 s. 46.
 3. Powtórzenie wiadomości dot. rzeczowniaka w zakresie liczby pojedynczej oraz liczby mnogiej, zwrócenie uwagi na pisownię końcówki “-ów”.
 4. Praca w ćwiczeniach: ćw. 4 s. 46.

III. KWITNĄCY OGRÓD

 1. Wysłuchanie wiersza Władysława Broniewskiego “W ogródku Zosi” s. 81 – rozmowa z dziećmi na temat roślin, jakie wyrosły w ogródku Zosi, zwrócenie uwagi na czynności jakie trzeba wykonać, aby ogród był piękny;
 2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 2, 3 s. 49, ćw. 1,2 s. 50 oraz ćw. 3 s. 51.

Zadanie domowe:

 1. ćw. 2 s. 50 – żółta kropka;
 2. dokończyć ćw. 3 s. 51;
 3. Sprawdzam, co potrafię – ćw. 1,2,3 s. 53.
 4. Proszę, aby dzieci w sobotę 12.05 przyniosły do szkoły książki z biblioteki – jeżeli jeszcze nie oddały oraz podręczniki część II.

Pozdrawiam i do zobaczenia w sobotę na ostatnich zajęciach szkolnych 🙂

Marzena