MAJ WOKÓŁ NAS 05.05.


91

I. MIASTA POLSKI

  1. Czytanie wiersza Jana Brzechwy “Siedmiomilowe buty” (podręcznik s. 88/89) – omówienie; kłopoty Michała gdy założył nowe buty, różne miasta Polski.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 64.

 II. POZNAJEMY RÓŻNE KWIATY

  1. Słuchanie tekstu Hanny Zdzitowieckiej “Tulipany i… tulipany” (podręcznik s. 78) – omówienie treści; skąd się wzięły różne odmiany tulipanów, wygląd tulipanów, inne wiosenne kwiaty kwitnące wiosną w ogrodach, na łąkach i w parkach.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 43. Zwrócenie uwagi na fakt, iż przymiotniki
    i rzeczowniki występują w liczbie pojedynczej w trzech rodzajach: rodzaj męski (ten), rodzaj żeński (ta), rodzaj nijaki (to).
  3. Praca w ćwiczeniach: ćw. 3, 4 s. 44, 1 s. 96.

Praca domowa: dokończyć ćw. 2 s. 43, oraz ćw. 1 s. 96.