LUBIMY NASZYCH CZWORONOŻNYCH PRZYJACIÓŁ 17.03.


105

I. DLACZEGO HODUJEMY RÓŻNE ZWIERZĘTA

  1. Tekst Rafała Witka „Roztargniony reporter Romek jedzie na wieś” (podręcznik s. 18/19) – omówienie. Wyjaśnienie kim jest reporter i czym się zajmuje. Co pomieszał roztargniony Romek? W jaki sposób należy opiekować się zwierzętami na wsi?
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 31, ćw. 3, 4 s. 32.

II. POTRAFIMY OPIEKOWAĆ SIĘ ZWIERZĘTAMI

  1. Fragment tekstu Jana Grabowskiego „Czarna owieczka” (podręcznik s. 20/21) – omówienie; bohaterowie i ich zachowanie; wyjaśnienie słów “Trzeba każdemu pozwolić być tym, czym jest!” oraz ” I kochać go takim, jakim jest!”
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 34.
  3. Zwrócenie uwagi, że „nie” z czasownikami zapisujemy oddzielnie.

III. POMAGAMY ZWIERZĘTOM W ICH KŁOPOTACH

  1. Pomagamy zwierzętom w ich kłopotach – tekst “Pies z marzeń” (podręcznik s. 22/23) – omówienie; o czym marzył chłopiec?, właściwe i niewłaściwe zachowania wobec zwierząt.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 37, ćw. 3 s. 38.

Praca domowa: ćw. 3,4 s. 35, ćw. 5 s. 33, ćw. 4 s. 42.