LISTOPAD NIE MUSI BYĆ SMUTNY 04.11.


158

Przebieg zajęć:

I. STARAMY SIĘ POSTĘPOWAĆ WŁAŚCIWIE

 1. Recytacja wiersza „W spiżarni” (podręcznik s. 25).
 2. Czytanie przez dzieci  tekstu „Dobry kolega” Małgorzaty Strzałkowskiej
  (podręcznik s. 42/43) – omówienie treści; ocena zachowania Karola. Dlaczego
  powinniśmy być koleżeńscy i tolerancyjni? Dlaczego nie powinniśmy osądzać
  drugiego człowieka, zanim go lepiej nie poznamy?
 3. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 65, ćw. 4 s. 66.

 II. LIST OD LISTOPADA

 1. Czytanie wiersza „List od Listopada” Barbary Lewandowskiej (podręcznik s. 55) – omówienie, wymienianie prac, jakie musi wykonać bohater wiersza – szukanie odpowiednich fragmentów.
 2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 2 s. 94, ćw. 3, 4 s. 95. Omówienie budowy listu, kto to jest adresat i nadawca, zwrócenie uwagi na fakt, że w listach wyrazy: Twój, Twoje, Ciebie, Wam, Was, Ci, Tobie piszemy wielką literą.
 3. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 54, ćw. 2 s. 63.

 Praca domowa: ćw. 3 s. 65 (rozwiązanie wpisać do zeszytu) , ćw. 6 s. 96. Dokończyć ćw. 1 s. 54. Dla chętnych: ćw. 1 s. 94. Przyniosę rekwizyty związane z Polską (mogą to być pocztówki, monety itp.) Przypominam o przeczytaniu lektury „Szewczyk Dratewka” (na 18.11). Na najbliższe zajęcia 11.11. proszę, aby dzieci przyniosły książki z biblioteki.