LISTOPAD NIE MUSI BYĆ SMUTNY 04.11.


140

Przebieg zajęć:

I. STARAMY SIĘ POSTĘPOWAĆ WŁAŚCIWIE

1.    Sprawdzenie znajomości nazw pór roku i miesięcy.
2.    Recytacja wiersza „W spiżarni” (podręcznik s. 25).
3.    Czytanie przez dzieci  tekstu „Dobry kolega” Małgorzaty Strzałkowskiej
(podręcznik s. 42/43) – omówienie treści; ocena zachowania Karola. Dlaczego
powinniśmy być koleżeńscy i tolerancyjni? Dlaczego nie powinniśmy osądzać
drugiego człowieka, zanim go lepiej nie poznamy?
4.   Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 65, ćw. 4 s. 66.

 II. LIST OD LISTOPADA

  1. Czytanie wiersza „List od Listopada” Barbary Lewandowskiej (podręcznik s. 55) – omówienie, wymienianie prac, jakie musi wykonać bohater wiersza – szukanie odpowiednich fragmentów.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 2 s. 94, ćw. 3, 4 s. 95. Omówienie budowy listu, kto to jest adresat i nadawca, zwrócenie uwagi na fakt, że w listach wyrazy: Twój, Twoje, Ciebie, Wam, Was, Ci, Tobie piszemy wielką literą.

 

Praca domowa: ćw. 3 s. 65 (rozwiązanie wpisać do zeszytu) , ćw. 6 s. 96. Dla chętnych: ćw. 1 s. 94. Przyniosę rekwizyty związane z Polską (mogą to być pocztówki, monety itp.) Przypominam o przeczytaniu lektury “Szewczyk Dratewka” (na 18.11).