Łąka pełna życia – przebieg zajęć z 28.04


90

Przebieg zajęć:

 1. Narodziny motyla – omówienie cyklu rozwojowego motyli – prezentacja graficzna;
 2. Łąka pełna życia – ćwiczenie spostrzegawczości – ćw.1 s.20;
 3. Paź królowej – ćwiczenia graficzne i w klasyfikowaniu na grupy – ćw. 1,2 s.21;
 4. Kolorowy motyl – praca plastyczno – techniczna;
 5. W motylarni – eksperymenty z unoszeniem się papierowych motyli w powietrzu;
 6. Kto ważniejszy – słuchanie i omawianie wiersza – s.22, zapoznanie dzieci z wyglądem graficznym litery „B”;
 7. Fotogaleria łąkowa– oglądanie zdjęć oraz ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej – ćw. 1 s.23;
 8. Kolorowe „b” – ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej oraz graficzne wykorzystanie karty pracy – ćw. 1 s. 24;
 9. Na łące – słuchanie wiersza Marii Strzałkoweskiej „Na łące”;
 10. Skarby z zielnika – wyróżnienie części roślin i doklejanie brakujących elementów – ćw. 1 s.25;
 11. Ul i pszczoły – ćwiczenie spostrzegawczości – ćw. 2 s.25;
 12. Spotkanie z pszczołą Mioduszką – Omówienie wyglądu pszczoły oraz etapów powstawania miodu – ćw. 1,2 s.26;
 13. Zagadki z łąki – rozwiązywanie zagadek o zwierzętach łąkowych;
 14. Kwiatowe rabatki – ćwczenia matematyczne – ćw. 1 s.27;
 15. Żaby do kryjówki – rysowanie po śladzie liścia oraz połączenie kropek od 1-10 w celu dokończenia rysunku żabki.

Zadanie domowe

 1. Proszę uzupełnić zeszyt do kaligrafii – literka B.