Łąka pełna życia 21.04.2018


186

Przebieg zajęć

  • “Łąka pełna życia ”  omówienie obrazka, ćwiczenie spostrzegawczości s. 20
  • “Paz królowej ” ćwiczenie graficzne i w klasyfikowaniu z wykorzystaniem karty pracy c. 21
  • “Kto ważniejszy ” słuchanie i rozmowa na temat treści wiersza s. 22
  • “Fotogaleria łąkowa ” oglądanie zdjęć oraz ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej z wykorzystaniem karty pracy s. 23
  • “Kolorowe b” ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej oraz graficzne z wykorzystaniem karty pracy s.24
  • “Skarby z zielnika” wykonanie ćwiczenia na karcie pracy s . 25
  • “Co w trawie piszczy” słuchanie opowiadania i rozmowa na temat treści
  • “Spotkanie z pszczółką Mioduszką ” wykonanie ćwiczenia na karcie pracy s. 26
  • “Zagadki z łąki” rozwiązywanie zagadek o zwierzętach łąkowych
  • “Kolorowy motyl” praca plastyczno – techniczna .

Praca domowa. Proszę uzupełnić zeszyt do kaligrafii do literki „B”.

Karta pracy nr 4, mój pierwszy zeszyt, klej, kartka, Pomoce dydaktyczne “Figury geometryczne ” str 51-53 ( proszę o wycięcie )

Zebranie z rodzicami klasa 0A  godz. 9.15 klasa 0B godzina 14.30

Proszę o zwrot książek z biblioteki

Mariola Bondarow