Koń przyjaciel człowieka -przebieg zajęć z dnia 07.04


154

“ORGANIZUJEMY KULIG”.

 1. Wprowadzenie spółgłoski miękkiej ń na podstawie wyrazu „koń”.
  • rozmowa na temat kuligu – jak wygląda, kto i co jest nam potrzebne do zorganizowania kuligu, etc.
  • omówienie ilustracji znajdującej się w podręczniku s. 92/93;
  • tekst „Kulig” s. 92/93 – omówienie;
  • prezentacja spółgłoski miękkiej; ćwiczenia w pisaniu;
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 71.

“ZABAWY NA ŚNIEGU”.

 1. Wprowadzenie spółgłoski miękkiej ni, Ni na podstawie wyrazu „sanie”.
  • różnica między sankami, a saniami; czy lubisz jazdę na sankach?
  • ćwiczenia w pisaniu;
  • praca w ćwiczeniach:  ćw. 2 s. 72, ćw. 1 s. 73, ćw. 4, 5 s. 74.

“BĘDĘ DŻOKEJEM”

3. Wprowadzenie dwuznaku dż, Dż na podstawie wyrazu „dżokej”.

 • wyjaśnienie kim jest dżokej, opisanie jego stroju;
 • tekst „Będę dżokejem”s. 96 – omówienie;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 81 oraz ćw. 3 s. 82.

Praca domowa

 •  uzupełnij zeszyt do kaligrafii;
 • ćw. 2 s.73;
 • ćw. 7 s.74;
 • nauczę się czytać tekstów ze s. 92\93 oraz 96.

Bardzo proszę, żeby dzieci miały ze sobą trzecią część ćwiczeń.

Pozdrawiam,

Arletta K.