język polski, klasa 4 a i 4 b, 25.11.2017 r.


219

Przebieg zajęć:

  1. Sprawdzian.
  2. Ja- mój najlepszy przyjaciel.

Praca z tekstem J. Barana ,,Hymn o samym sobie-najwierniejszym przyjacielu”, s. 30, I cz. podręcznika. Wykonanie zadania 1 i 5 z działu ,,Po przeczytaniu”, s.30 i 31.

3. Moje zwierzę to mój przyjaciel.

Praca z tekstem J. Grabowskiego ,,Historia psich figlów”, s. 31, I cz. podręcznika. Sprawdzenie rozumienia przeczytanej historii, wprowadzenie nowego pojęcia NARRATOR. Udzielanie odpowiedzi na pytania 1-4 z działu ,,Po przeczytaniu”, s. 33.

Justyna Gotthardt