język polski, klasa 4 a i 4 b, 09.12.2017


204

Przebieg zajęć:

  1. Omówienie i poprawa sprawdzianu.

Przedstawienie uczniom kryterium oceniania, wyjaśnienie zadań, poprawa nieprawidłowo wykonanych ćwiczeń w zeszytach.

2. W świątecznym nastroju…

Wykonanie kartek świątecznych dla dzieci oraz dyrekcji Przedszkola nr 1 w Dębicy (udział w projekcie Mały Europejczyk).

3. W magicznym świecie Pana Kleksa.

Omawianie ,,Akademii Pana Kleksa”, kto jest narratorem, zwrócenie uwagi na to jak wyglądała akademia, kto w niej mieszkał, jak wyglądał dzień w akademii. Uczniowie klasy 4 b mają za zadanie domowe dokończyć plan dnia w akademii.
Na następne zajęcia proszę przynieść atrament oraz białą kartkę.

 

Justyna Gotthardt.