język polski, klasa 4 A i 4 B, 05.05.2018 r.


90

Przebieg zajęć na trzech jednostkach lekcyjnych:

Temat: Czym jest tolerancja?

  • Wprowadzenie do tematu,
  • Głośne czytanie tekstu ,,Warkoczyk” A. Onichimowskiej, s.179, Słowa na start! cz.I,
  • Udzielenie odpowiedzi na pytania z działu ,,Po przeczytaniu…” s, 181,
  • Praca w grupach- tworzenie własnych definicji słowa ,,tolerancja”,
  • Wykonanie rysunku taty,
  • Zapoznanie się z radami dla osób opisujących postać, s. 183,
  • Samodzielny opis postaci taty.

mgr Justyna Gotthardt