Język polski 9.12.2017


173

Na dzisiejszych zajęciach uczniowie napisali krótki, niezapowiedziany sprawdzian z pisowni h i ch.

Następnie robiliśmy test czytania ze zrozumieniem, który później wspólnie sprawdzaliśmy i omawialiśmy.

Zadanie domowe

Przeczytać tekst Barbary Kosmowskiej “Święty Mikołaj z trzepaka” (duży podręcznik) str. 82-86.

Pozdrawiam

Katarzyna