język polski – 3 marca 2018r.


110
  1. Temat: Poprawa sprawdzianu z gramatyki.
  2. / 3. Temat: Jan Kochanowski – ojciec poezji polskiej.
  • postać Jana Kochanowskiego
  • “Fraszki” str. 149-150
  • “Treny” str. 151-153

praca domowa: Naucz się na pamięć jednej z fraszek J. Kochanowskiego: “Na lipę” lub “Na zdrowie”. (na ocenę celującą) Wysłuchaj poprawnej recytacji:

“Na zdrowie” https://www.youtube.com/watch?v=cIjWLYh8RdA

“Na lipę” https://www.youtube.com/watch?v=duWSRF8hhz0