język polski – 28.04.2018r.


97
  1. Temat: Kim jest człowiek?

podręcznik s. 230: R. Hughes “Ona to jest ona”

  • praca w grupach
  • filozofowie o naturze człowieka w poznanych epokach zad. 8/str. 232

2. / 3. Temat: Bohaterowie drugiego planu – przydawka, orzeczenie i dopełnienie.

Ćwiczeniówka:

Ważna wiadomość str. 96, 97 i 99

  • ćw. 2/str. 96
  • ćw. 5/str. 98
  • ćw. 7/ str. 99

Uwaga: Osoby, które zamierzają poprawić ocenę, powinny wykonać w zeszycie ćw. 6/str. 124-125