Język polski 25.11.2017 r. klasa 6


220

Lekcja 28, 29
Temat: Kraina sztuki
(Podręcznik cz. I)
Czytamy i omawiamy teksty: „Czarny kwadrat i my, czyli czym jest sztuka” s.102-104, „Jest wiele książek na świecie…” s.104-105, „Internet – muzea w sieci” s.108-109.

Lekcja 30
Temat: Przymiotniki i stopniowanie
(Podręcznik cz. II)
Uczymy się jaką rolę w zdaniu pełni przymiotnik oraz jak działa stopniowanie.
Rozwiązujemy: ćw. 1 s.35, ćw. 2, 3 s.36, ćw. 1, 2 s.37, ćw. 3 s.38.

Zadanie domowe
Podręcznik cz. II: ćw.4 s.38.

Sprawdzian 16 grudnia – materiał obowiązujący
Podręcznik cz. I:

  • pola „warto wiedzieć”, „przypomnienie”, „nowe słowo”, „nowa wiadomość” s. 64-110
  • podsumowanie s. 111-117

Podręcznik cz. II:

  • podsumowanie s. 39-40
  • pola „nowa wiadomość” s. 19-38.