Język polski 13.01.2018


113

Przebieg zajęć.

Analiza i rozwiązanie testu na podstawie opowiadania Sławomira Mrożka pod tytułem „Artysta” -praca z podręcznikiem str. 116.

Stopniuję przysłówki – praca z podręcznikiem do gramatyki str. 44 – 46.