Język polski, 11.11.2017 r., klasa 4 a i 4 b


223

Przebieg zajęć:

 1. Życie i twórczość Juliana Tuwima.
  I cz. podręcznika, s.25, ,,Spóźniony słowik”- krótka informacja o autorze, interpretacja wiersza. Realizacja punktów z działu ,,Po przeczytaniu… 1 (odegranie scenki)-2 oraz ,,Myślę, że..”
 2. Przedstawiam siebie i innych.
  II część podręcznika: ćw. 1/8, 2/9, 3/9-zostały wykonane ustnie, ćw. 4/9-pisemnie w zeszycie.
 3. Proszę i dziękuję.
  II część podręcznika, ćw. 1/10-ustnie, ćw. 3/11-pisemnie, ćw. 4/- ustnie. Temat będzie jeszcze realizowany. Uczniowie również zapoznali się z nową informacją, tj. co to jest prośba.

  25.11.2017 r.- sprawdzian z dotychczas poznanego materiału.

  Justyna Gotthardt