język polski – 07.04.2018r.


135
  1. Temat: Kartkówka z gramatyki.

Uwaga: Osoby nieobecne lub chcące poprawić ocenę mogą to zrobić po moim powrocie 28 kwietnia.

2. Temat: Od słowa do zdania.

  • co to jest wypowiedzenie? – ćwiczeniówka s. 83 ćw. 1.
  • zdanie a równoważnik zdania – cw. 3/s. 84
  • rodzaje zdań – ważna wiadomość s. 85

praca domowa: ćwiczeniówka – ćw. 7./ s. 86

3. Temat: Barokowa kontrastowość.

podręcznik s. 206-209

  • wprowadzenie do epoki https://www.youtube.com/watch?v=iCTQH9XdjnY
  • muzyka https://www.youtube.com/watch?v=SaCheA6Njc4
  • malarstwo https://www.youtube.com/watch?v=ndQcNbjS5kk