język polski – 04.02.2018r.


189
  1. Temat: Powtórzenie wiadomości z gramatyki.

Praca domowa: Przygotuj się do sprawdzianu. Powtórz:

– przymiotnik – odmiana przez przypadki, stopniowanie, przymiotniki niepodlegające stopniowaniu –  ćwiczeniówka: ramka str. 49 i 50, przymiotniki złożone – ramka str. 52

– przysłówek – odprzymiotnikowy (ślicznie, długo, słabo) i niepochodzący od przymiotnika (wczoraj, zwsze, bardzo, czasem), stopniowanie – ramka str. 49 i 50

– liczebnik – odmiana przez przypadki, typy liczebników (ramka str. 55), zapisywanie liczebników wielowyrazowych (ramka str. 58) oraz różne sposoby zapisywania daty (ramka str. 59)

2. Temat: Łamać sobie głowę nad idiomem.

Idiom – https://pl.wikipedia.org/wiki/Idiom

ćwiczeniówka:

  • ćw. 1, 2/str. 75
  • ćw. 3, 4/str. 76
  • ćw. 5, 6/str. 77
  • ćw. 7/str. 78
  • ćw. 9, 10/str. 79

3. Temat: Renesansowa wizja człowieka.

podręcznik do literatury str. 144-147

wprowadzenie do epoki – www.youtube.com/watch?v=3NDYH6K_oEQ

Leonardo da Vinci –

www.youtube.com/watch?v=A-FJo_N-Yqo

www.youtube.com/watch?v=ae-XIkm06K0