Jesteśmy z różnych stron świata 05.05.2018


119

Przebieg zajęć

  • “Robot” zabawa logopedyczna
  • “Dzieci z rożnych stron świata” omówienie ilustracji i ćwiczenia na karcie pracy s. 58
  • “Prawa dziecka” omawianie podstawowych praw dziecka z wykorzystaniem karty pracy s.60
  • “Co to znaczy równe prawa” dyskusja na podstawie obrazków na karcie pracy s. 61
  • “Za dobra wróżka” słuchanie baśni i rozmowa na temat jej treści
  • “Afrykańska maska ” praca plastyczno – techniczna
  • “Z mama najlepiej” słuchanie wiersza, analiza jego treści , zapoznanie z zapisem graficznym litery “Z”
  • “Zabawa głoskami” ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów
  • “Geometryczne kwiaty” ćwiczenie utrwalające pamieć matematyczna

Praca domowa. Proszę uzupełnić zeszyt do kaligrafii do literki „Z”.

Karta pracy nr 4, mój pierwszy zeszyt, Pomoce dydaktyczne karta nr 43.(proszę żeby dzieci wycięły w domu), biała kartka, klej

Mariola Bondarow