j. polski, 21.04.2018


117

Lekcja 67-68

Temat: Omówienie kartkówki.

Omawiamy błędy, jakie uczniowie popełnili.

W dniu 28.04 ustna poprawa przy tablicy.

Zagadnienia takie same jak na kartkówkę:

rozpoznanie rzeczowników, czasowników, przymiotników i ich odmiana + przysłówki

czasownik + określanie osoby, liczby, rodzaju i czasu
rzeczownik, przymiotnik + odmiana przez przypadki, wskazanie liczby i rodzaju w liczbie pojedynczej i mnogiej

przysłówki + umieć wskazac, znać pytania

Lekcja 69

Temat: Barnamenningarhátíð.

Kolorowanki z polskimi motywami ludowymi i nie tylko, lepienie pierogów z plasteliny, robienie polskiej flagi, zabawy w kole, zabawy z chusta klanza.