j. polski, 18.11.2017


202

Lekcja 22-24

Temat: Czasy – ćwiczenia.

Robimy tabelkę i uczniowie wypełniają ją, wstawiając odpowiednie formy czasownika w podanych czasach.

Zebranie wiadomości o czasowniku: podręcznik do kształcenia językowego, cz. 2, str. 47-48.

Czasownik, rzeczownik, ćwiczenia ustne w odmianie tych części mowy.

Praca domowa

Powtórzę wiadomości o czasowniku, ponieważ 25.11 piszemy kartkówkę z czasownika (podanie bezokolicznika, wskazywanie osoby, liczby, rodzaju i czasu w danym czasowniku).