j. polski, 16.12.2017


122

Lekcja 31-32

Temat: Tworzę rzeczowniki nazywające czynności i cechy.

Prezentowanie pracy domowej związanej z projektem z “Mały Europejczyk to Ja i Ty” z Przedszkolem Miejskim nr 1 w Dębicy. Ocena prac.

Wprowadzenie nowego zagadnienia, podręcznik, część 2, str. 41-43.

Rzeczowniki nazywające cechy, często kończą się cząstką -ość, np.: cierpliwość.

Rzeczowniki odczasownikowe nazywają czynności, są zakonczone na -anie lub -enie, np.: zostawianie, liczenie.

Ćw. 1, str. 41, pisemnie w zeszycie.

Ćw. 2, str. 41, ustnie.

Ćw. 3, str. 42, pisemnie w zeszycie.

Ćw. 4, str. 42, pisemnie w zeszycie, łacznie z odp na pytanie pod ćwiczeniem.

Lekcja 33

Temat: Omówienie kartkówki, poprawa.

Brak pracy domowej.