j. polski, 14.04.2018


87

Lekcja 64-65

Temat: Liczebnik – ćwiczenia.

Ćwiczenia przy tablicy – słowne zapisywanie liczebników (np. 350, itp.), uczniowie podają swoje przykłady i zapisują je.

Podręcznik część 2, strona 58-59, 60-61.

Lekcja 66

Temat: Liczebnik zbiorowy

Podręcznik część 2, strona 62.