j. polski, 11.11.2017


198

Lekcja 19-20

Temat: Być bohaterem – co to znaczy?

Praca w grupach: jakie cechy charakteru najbardziej cenimy u siebie i innych ludzi. Uczniowie zapisują je na kartach. Czytamy wyniki, na tablicy wypisujemy te, które się powtarzają i potem numerujemy (najważniejsza cecha jest jako 1.). Przepisujemy do zeszytu.

Co to znaczy być bohaterem? Jakie cechy charakteru ma bohater i kiedy się nim staje, kiedy może się nim stać?

Podręcznik do literatury, część 1, str. 115-117. Czytamy fragment “Chłopców z Pacu Broni” F. Molnára.

Kim był i czego dokonał Nemeczek? Jak chłopcy ocenili postępowanie Nemeczka?

Lekcja 21

Temat: Omówienie pracy domowej.

Nowe słowo: kotylion.

Dzieci będą uczestniczyć w apelu z okazji 11.11 na lekcji przyrody.

Czasy: powtórzenie. Czas przeszły, teraźniejszy, przyszły: prosty i złożony.