j. polski, 07.04.2018


104

Lekcja 61 – 62

Temat: Opisujemy naszych przyjaciół.

Ćwiczenia w opisie osób (wygląd zewnetrzny, charakter) z użyciem przymiotników, przysłówków. Praca samodzielna i w parach.

Lekcja 63

Temat: Liczebnik.

Liczebnik – odmienna część mowy, na jakie pytania odpowiada (ile? który/-a/-e z kolei), podręcznik, część 2, strona 58.

Liczebnik głowny i porządkowy.