Historia ukryta w legendach – przebieg zajęć z 14.04


131

Przebieg zajęć:

 1. Hejnał z wieży mariackiej – wysłuchanie melodii, poznanie legendy związanej z hejnałem, pogadanka na temat stolicy Polski dawniej i dzisiaj;
 2. Smok wawelski – słuchanie legendy i rozmowa na temat jej treści – Wybór tekstów literackich s. 39-41;
 3. Trójgłowy smok – ćwiczenia graficzne i matematyczne- ćw. 1,2 s. 3;
 4. Pomnik Smoka Wawelskiego – oglądanie rzeźby oraz wykonywanie ćwiczeń – ćw. 1,2 s.4;
 5. Ojciec Wirgiliusz – zabawa ze śpiewem;
 6. Zaczarowany fotel – słuchanie wiersza,zapoznanie z grafiznym obraze lirey „F”, podawanie wyrazów zawierających literę „F”, wykonanie ćwiczenia- ćw. 1,2 s. 5;
 7. W poszukiwaniu kwiatu paproci – opowiadanie legendy przez nauczyciela;
 8. Wskaż właściwą drogę – utrwalenie obrazu graficznego litery „F” – ćw. 1 s.6;
 9. Rysuj buzie po śladzie – ćw. 2 s. 6.

Zadanie domowe

 • Proszę, aby dzieci uzupełniły zeszyt do kaligrafii w zakresie literki: ”F”;
 • Na następne zajęcia proszę przynieść książki z biblioteki, będziemy oddawać :).

Pozdrawiam

Marzena