Historia ukryta w legedach 07.04.2017


116

Przebieg zajęć

  • “Hejnał z wieży mariackiej” wysłuchanie melodii , poznanie legendy związanej z hejnałem
  • “Smok Wawelski” słuchanie legendy i rozmowa na temat jej treści
  • “Pomnij Smoka Wawelskiego” oglądanie rzeźby oraz wykonanie ćwiczenia na karcie pracy s. 4
  • “Zaczarowany fotel ” słuchanie wiersza, ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej wyrazów z wykorzystaniem karty pracy s. 5
  • ” W poszukiwaniu kwiatu paproci” opowiadanie legendy
  • “Wskaz właściwa drogę” wykonanie ćwiczenia na karcie pracy, utrwalanie obrazu graficznego litery “F”
  • “Legenda o złotej kaczce ” słuchanie opowiadania nauczyciela
  • “Zakupy Janka” ćwiczenia matematyczne na karcie pracy s. 8

Praca domowa. Proszę uzupełnić zeszyt do kaligrafii do literki „F”.

Karta pracy nr 4, mój pierwszy zeszyt, kredki, ołówek

Mariola Bondarow