Historia 20.01.2018 Powtórzenie do testu.


184

Zagadnienia do sprawdzianu:

-II Rzeczpospolita (czas trwania), postać Józefa Piłsudskiego, przewrót majowy, czym była sanacja, port w Gdyni.

– Wojna obronna w 1939 roku, Westerplatte, kto był agresorem?, ogólny obraz walk z Niemcami, 17 września “nóż w plecy” – agresja Związku Radzieckiego i jego konsekwencje, naczelny wódz polskich sił zbrojnych, brak pomocy zachodu – Francji i Wielkiej Brytanii.

– Okupacja niemiecka i radziecka, ideologia niemiecka, nazizm i jego konsekwencje w traktowaniu Polaków i Żydów, obozy koncentracyjne, obozy zagłady, getta, gestapo, komunizm, Katyń, Armia Krajowa, “państwo podziemne”, formy oporu przeciw zaborcom, Stefan “Grot” Rowecki, powstanie warszawskie 1944, Tadeusz “Bór” Komorowski.

– Rząd polski na emigracji, Gen. Władysław Sikorski, Armia Polska w Związku Radzieckim, Polacy w obronie Anglii, polscy lotnicy, bitwa pod Monte Cassino, bitwa pod Lenino,