Historia 14.04 “Powtórzenie materiału”


135

Test obejmie materiał ze stron 62 – 106.

Pytania nie wykroczą poza podane zagadnienia. Proszę skoncentrować się na najważniejszych rzeczach, zwrócić uwagę na informacje podane tłustym drukiem oraz ćwiczenia z podręcznika.

Powodzenia!

– konferencje w Teheranie, Jałcie i Poczdamie – czego dotyczyły?, kto się spotykał?

– kształt Polski po II wojnie światowej

– sposoby komunistów na walkę z opozycją – aresztowania, fałszowanie wyborów, procesy pokazowe.

– główny opozycjonista  – Stanisław Mikołajczyk

– WiN (Wolność i Niezawisłość)

– Referendum z 1946 roku, co to referendum? Wybory z 1947 roku.

– 1948 – PZPR staje się partią rządzącą, 1952 – Polska zmienia nazwę na PRL

  • PZPR, PRL – co znaczą te akronimy

– Sowietyzacja gospodarki: kolektywizacja, zniesienie wolnego handlu, walka z inicjatywą prywatną

– Propaganda – co to jest? Jak władze komunistyczne przedstawiały relacje polsko – radzieckie? (omawialiśmy to na podstawie ilustracji w podręczniku).

– walka komunistów z Kościołem – postać prymasa Wyszyńskiego

– 1953 – śmierć Stalina i początki odwilży

– główne kierunki polskiej emigracji po II wojnie światowej

ŻYCIE W PRL

– strajk w Poznaniu z 1956 roku, strzały do robotników

– Władysław Gomułka

– UB – Urząd Bezpieczeństwa, SB – Służba bezpieczeństwa – zadania tego organu i sposoby działania.

– Początki opozycji w PRL, postacie – Jacek Kuroń, Karol Modzelewski, Adam Michnik, Lech Wałęsa

– KOR – co to jest i po co powstał?

– Edward Gierek i Polska za jego rządów.