Historia 14.04 Powrórzenie materiału.


174

Test obejmie materiał ze stron 53-84.

ZAGADNIENIA

– Władysław Łokietek; 1320 – koronacja Władysława Łokietka i zjednoczenie Polski po rozbiciu dzielnicowym

– Kazimierz Wielki; syn Łokietka; zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną; budował miasta, zamki, stare miasta otaczał murami; założył Uniwersytet w Krakowie – 1364.

– kto to mieszczanie, żacy, kupcy, rzemieślnicy?

– średniowieczne miasto – znajomość pojęć rynek, ratusz, kościół, mury obronne.

– Uniwersytet Jagielloński; najsłynniejszy uczeń – Mikołaj Kopernik; jaką teorią zasłynął Kopernik? Wstrzymał Słońce ruszył Ziemię.

– Dynastkie królewskie w Polsce – Piastowie, Andegawenowie, Jagiellonowie.

– Unia polsko – litewska 1385; została zawarta poprzez ślub Jadwigi i Jagiełły

– co to unia?

– sprowadzenie Krzyżaków do Polski – 1226.

– kim byli Krzyżacy? Chrześcijański zakon rycerski pochodzący z Niemiec.

– Malbork – stolica Krzyżaków, stoi tam jeden z największych zamków w Europie.

– Bitwa pod Grunwaldem 1410; kto wygrał?

– Ulrich von Jungingen – mistrz zakonu krzyżackiego.

– dwa nagie miecze.