Historia 11.11.2017 Walka Polaków o niepodległość – powstanie listopadowe i styczniowe.


147

Na zajęciach raz jeszcze powtórzyliśmy informacje o powstaniu listopadowym i styczniowym. Następnie przeszliśmy do rozwiązywania ćwiczeń.

Uczniowie zrobili ćw. 3, 4, 5, 6, 7 str. 36, 37