Historia 10.03.2018 “Polonia w Nowym Świecie (XVII – XIX wiek).


110

Na zajęciach powtórzyliśmy zagadnienia z podręcznika. Przypomnieliśmy jakie były powody emigracji oraz jak wyglądało życie Polaków z dala od domu.

Niektórzy uczniowie zostali wywołani do odpowiedzi. Następnie przystąpiliśmy do rozwiązywania ćwiczeń z podręcznika.

Praca domowa

ćw. 6 str. 80