Historia 10.03.2018 “Dzieje Polonii po 1918 roku”.


99

Na zajęciach mówiliśmy o emigracji Polaków po odzyskaniu niepodległości. Wspomnieliśmy o wielkich falach emigracji w (1918 – 1935) oraz drugiej, która zaczęła się w latach 70.

Następnie omówiliśmy jak wyglądał obraz Polonii w krajach takich jak USA, Kanada, Australia, Brazylia i Argentyna.